Vem ska jag kontakta om jag får biverkningar?

Skriv ned de biverkningar du upplever, även sådana som inte finns beskrivna på denna webbplats eller i bipacksedeln, och kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Hur gör jag om jag har missat en dos?

Bavencio - Det är mycket viktigt för dig att du kommer till dina inbokade besök för att få Bavencio. Om du missar ett besök ska du kontakta läkaren och fråga när nästa besök ska bokas in.

Axitinib - Ta nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Hur länge behöver jag behandlas med Bavencio?

Läkaren avgör hur många behandlingar du behöver utifrån hur väl behandlingen fungerar och eventuella biverkningar. Det betyder att det kontrollerar din cancer och dina cancersymtom, och att du kan klara av eventuella biverkningar.

Vad händer om läkaren säger att jag måste sluta med Bavencio?

Läkaren kommer att rekommendera att behandlingen avbryts om din cancer inte längre reagerar på Bavencio. Läkaren kan också rekommendera att behandlingen avbryts om du tycker det är svårt att hantera biverkningarna. I det läget kan ni diskutera andra behandlingsalternativ.

Hur vet jag att Bavencio gör nytta?

När du behandlas med Bavencio kommer du att få gå på kontroller med jämna mellanrum. Läkaren kan jämföra hur det såg ut före och efter behandlingen. Behandlingsteamet kommer också att kontrollera hur du klarar av eventuella biverkningar. Var ärlig. Berätta vad som är bra och vad som inte är bra, så att de kan hjälpa dig.

​​​​​​​Hur länge verkar Bavencio?

Hur länge man har nytta av Bavencio varierar från person till person. Om du vill veta hur länge Bavencio i genomsnitt har fungerat i kliniska prövningar kan du be läkaren informera dig om detta. Vid kliniska prövningar får man ett genomsnittligt resultat för en specifik patientgrupp som har prövat läkemedlet. Eftersom det handlar om medelvärden är det viktigt att komma ihåg att alla reagerar på olika sätt. En del personer reagerar mer positivt än andra och det påverkar hur länge du kommer att behandlas med Bavencio.

Varför har jag fått Njurcellscancer?

Oftast vet man inte varför man får Njurcellscancer. Man har sett en ökad risk vid rökning, kraftig övervikt och högt blodtryck. En liten andel beror på ärftlighet.

Varför har jag fått Merkelcellskarcinom?

Oftast vet man inte varför man får Merkelcellskarcinom. Man har sett en ökad risk vid nedsatt immunförsvar, hög solexponering och infektion med Merkelcellpolyomavirus.

Varför har jag fått Urotelial cancer?

Oftast vet man inte varför man får Urotelial cancer. Man har sett en ökad risk vid rökning, hög kemikalieexponering och ofta återkommande och uttalade urinvägsinfektioner. En liten andel beror på ärftlighet.