Du är inte ensam

Genom att komma till de avtalade besöken och träffa läkaren eller sjuksköterskan får du en chans att prata om ditt individuella behov av stöd. Det kan vara bra att ta med sig en familjemedlem eller en vän. Berätta gärna för andra hur du mår. Du är inte ensam. Du behöver inte lida i det tysta. Genom att berätta om dina erfarenheter kan du också hjälpa andra som har cancer, vilket kan kännas meningsfullt.
Det finns mycket bra information om stöd vid cancer på 1177.se

Sample image -5

Patientguide Bavencio

I den här guiden hittar du samma material som finns på den här webbplatsen. Du kan alltid fråga vårdpersonalen om du kan få ditt eget exemplar av patientguiden alternativt så kan du ladda ner den här nedan.

Ladda ner patientguide
Sample image -5

Dagbok

Det kan vara bra att föra dagbok över hur du mår. En dagbok kan också hjälpa dig att hålla koll på vad du har kunnat göra och vad du inte har klarat av. Sätt gärna av 5-10 minuter vid dagens slut för att göra anteckningar. Du kan notera hur du mår och vad…

Ladda ner Dagbok
Sample Image -5

Guide för hälsa & välbefinnande

Att ta läkemedel är bara en del av behandlingen. Denna guide kan hjälpa dig för välbefinnande under din behandling.

Ladda ner guide
Sample Image -5

Patientinformation Bavencio UC

Din personliga guide till underhållsbehandling med BAVENCIO®

Ladda ner guide