Om Urotelial cancer (UC)

Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna och av dessa utgör ca 90% så kallad urotelial cancer.Ungefär 2800 personer insjuknar i urotelial cancer varje år i Sverige.

Mer om Urotelial cancer (UC)

Riskfaktorer

Symtom vid Urotelial cancer (UC)

Tidiga symtom kan vara att man får blod i urinen. Då kan urinen vara allt från lätt rosa (vanligast) till mörkare röd eller nästan tefärgad. Upptäcker man blod i urinen skall man alltid kontakta sjukvården. Övriga symtom kan vara att man behöver kissa oftare än normalt och att man känner smärta vid urinering.


Om din läkare misstänker Urotelial cancer påbörjas en utredning. För att kunna ställa en diagnos behöver läkaren göra en grundlig undersökning som kan innefatta provtagning och cystoskopi.

Se filmen om Urotelial cancer (UC)

Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna.

Se filmen
sample-imge-14 Play

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning för.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bavencio orsaka biverkningar. Det är viktigt att du känner igen eventuella symtom. Läs mer om de vanligaste biverkningarna och vad du ska göra om du misstänker en biverkning.

Läs mer

Behandling

Det är viktigt att du är delaktig i din behandling. För att känna dig förberedd kan du få information om hur din behandling med Bavencio går till.

Läs mer

Hur fungerar Bavencio?

Bavencio är ett receptbelagt läkemedel för att behandla vuxna som har Urotelial cancer. Din läkare har gett dig Bavencio därför att han eller hon anser att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i den här fasen av behandlingen.

Läs mer