Behandling Njurcellscancer

Till dig med njurcellscancer (RCC) som blivit ordinerad Bavencio i kombination med axitinib.

Din läkare har ordinerat dig Bavencio + Axitinib.

Du kanske har en del frågor nu när du börjar med en ny behandling. Din läkare eller sjuksköterska finns alltid till hands för att besvara dina frågor.

Vi har även samlat en del vanliga frågor och svar som du kan läsa här.
Läs mer
 

Så här behandlas du med Bavencio + axitinib

Play video

Bavencio

Bavencio är en monoklonal antikropp (ett slags protein) som fäster vid ett särskilt mål i kroppen som kallas PD-L1.

PD-L1 finns på ytan av vissa tumörceller och skyddar dem från immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Bavencio binder till PD-L1 och blockerar denna skyddande effekt vilket gör att immunsystemet kan attackera tumörcellerna.

axitinib

Axitinib minskar blodflödet till tumören och gör att cancern växer långsammare.