Orsaker till Njurcellscancer

Oftast vet man inte varför man får njurcellscancer. Man har sett en ökad risk vid rökning, kraftig övervikt och högt blodtryck. En liten andel beror på ärftlighet.

Njurcellscancer startar med en förändring i en cell, oftast en körtelcell i njurvävnaden som börjar dela sig utan att respektera omgivningen och bildar så småningom en tillväxande tumör.

Oftast vet man inte varför man får njurcancer. Man har sett en ökad risk för njurcancer vid rökning, kraftig övervikt och högt blodtryck. En liten andel beror på ärftlighet. 

Symtom vid Njurcellscancer (RCC)

En tumör är en samling celler, ofta i form av en knuta och kan vara godartad eller elakartad. En elakartad tumör har egenskapen att sprida sig och är då en cancer. Njurcellscancer är oftast en långsamt växande cancer och den ger sällan symtom förrän den blir stor. Ett symtom på njurcellscancer kan vara blod i urinen. Andra symtom kan vara en kännbar knuta i sidan, lågt blodvärde, förhöjd sänka, förhöjt kalkvärde, feber, trötthet, viktnedgång eller högt blodtryck.

Se filmen om Njurcellscancer (RCC)

Idag är det vanligt att man genomgår röntgen av annan anledning och finner njurcellscancer som ett bifynd, dvs. man har inte tidigare haft några symtom. Cirka hälften av de som får njurcellscancer idag har inte haft några symtom av sin sjukdom.

Se filmen 1:56
sample-imge-14 Play

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning för.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bavencio + axitinib orsaka biverkningar. Det är viktigt att du känner igen eventuella symtom. Läs mer om de vanligaste biverkningarna och vad du ska göra om du misstänker en biverkning.

Läs mer

Behandling

Det är viktigt att du är delaktig i din behandling. För att känna dig förberedd kan du här få information om hur din behandling med Bavencio + axitinib går till.

Läs mer

Hur fungerar Bavencio?

Bavencio är ett receptbelagt läkemedel för att behandla vuxna som har Njurcellscancer. Din läkare har gett dig Bavencio + axitinib därför att han eller hon anser att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i den här fasen av behandlingen.

Läs mer