Grundtanken med immunterapi är att trimma immunförsvaret så att det blir bättre på att bekämpa tumörceller.

Bavencio används hos vuxna för att behandla:

  • Metastaserad Merkelcellscarcinom (MCC), en ovanlig form av hudcancer, när den spridits sig till andra delar av kroppen.
  • Urotelial Cancer (UC), är en form av cancer som utgår från urinvägarna, när den är metastaserad (har spridit sig utanför urinblåsan eller till andra andra delar av kroppen).
  • Avancerad Njurcellscancer (RCC), en form av njurcancer, när den är metastaserad (har spridit sig utanför njuren eller till andra delar av kroppen).
    Vid njurcellscancer används Bavencio i kombination med axitinib. Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för detta läkemedel. Om du har några frågor om axitinib, vänd dig till din läkare.

Om ditt immunsystem och cancer:

  • Immunförsvaret är kroppens skydd mot sjukdomsframkallande ämnen. Det består bland annat av olika vita blodkroppar, celler som är specialiserade på att känna igen främmande ämnen som virus och bakterier och oskadliggöra dem.
  • Ett av immunsystemets uppgifter är att känna igen och attackera det som är främmande, att ta bort celler som börjar bli elakartade.
  • Över tid finns dock risken att cancerceller lyckas hindra immunsystemet från att bekämpa dem, genom att utveckla en rad olika mekanismer, vilket gör att immunförsvaret kan ha svårt att identifiera cancerceller som främmande.

Hur fungerar Bavencio?

Bavencio innehåller den aktiva substansen avelumab, en antikropp (ett slags protein) som fäster vid ett särskilt mål i kroppen som kallas PD-L1.

Se filmen om Bavencio
sample-imge-14 Play

Bavencio binder till PD-L1

PD-L1 finns på ytan av vissa tumörceller och skyddar dem från immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Bavencio binder till PD-L1 och blockerar denna skyddande effekt vilket gör att immunsystemet kan attackera tumörcellerna.

Grundtanken med immunterapi är att trimma immunförsvaret så att det blir bättre på att bekämpa tumörceller.

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning för.

Om Merkelcellskarcinom (MCC)

Merkelcellskarcinom är en ovanlig form av hudcancer som över tid kan sprida sig till andra delar av kroppen, så kallad metastaserad. Här kan du läsa mer om sjukdomen och om din behandling. 

Läs mer

Om Urotelial cancer (UC)

Urotelial cancer är vanligast i urinblåsan men den kan också manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till urinrör. Här kan du läsa mer om sjukdomen och om din behandling.

Läs mer

Om Njurcellscancer (RCC)

Njurcellscancer är en form av njurcancer. Sjukdomen utvecklas oftast under lång tid utan att ge några särskilda symtom. Här kan du läsa mer om sjukdomen och om din behandling.

Läs mer